Fakulta: [FAST](2)Fakulta stavební
(20) Katedra pozemního stavitelství (225)