Projektové výstupy jsou textové, multimediální a jiné binární soubory vzdělávacího charakteru, které je možné umístit do elektronického výukového systému (LMS).
Především se potom jedná o obsah, který nemá žádnou návaznost na platné verze předmětů ze studijních plánů fakult VŠB-TU Ostrava ani na vybrané položky dostupné v rámci systému pro evidenci studia EDISON.