Fakulta: [FBI](3)Fakulta bezpečnostního inženýrství
(525) Katedra bezpečnostních služeb (060)