Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(566) Katedra aplikované mechaniky (330)