Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(32) Katedra výrobních strojů a konstruování (340)