Katedra: (8_180)Ústav oceňování majetku (166)
Semestr: 2015/2016 zimní
od: 2015-09-01 do: 2016-02-07