Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(34) Katedra mechanické technologie (345)