Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(35) Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie (346)