Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(36) Katedra částí a mechanismů strojů (347)