Fakulta: [FS](4)Fakulta strojní
(37) Katedra automatizační techniky a řízení (352)