Katedra: (4_33)Institut dopravy (342)
Semestr: 2015/2016 letní
od: 2016-02-08 do: 2016-08-31

V předmětu se studenti seznámí se specifiky závodních vozidel, jejich homologačními 
předpisy a  konstrukčním řešením jednotlivých celků.
Závodní vozidla jsou specifická silniční vozidla zkonstruována pro motoristický sport. 
Jednotlivé kategorie motoristockého sportu mají zvláštní pravidla a technické předpisy 
a konstrukčně se odlišují.  V motoristickém sportu je kladen důraz na bezpečnost posádky,
čemuž odpovídá také konstrukční řešení jednotlivých kategorii závodních vozů. 

Student se bude orientovat v základní problematice a názvosloví spalovacích motorů dopravních prostředků. Dokáže
popsat konstrukční části spalovacího motoru. Bude umět popsat princip funkce spalovacího motoru. Bude umět definovat
ideální termodynamické cykly a bude umět porovnat jednotlivé cykly mezi sebou. Porozumí přípravě směsi a výměně
náplně. A bude umět popsat příslušenství spalovacích motorů.