Prostor pro závěrečné práce studentů VŠB-TU Ostrava.