Katedra: (8_89)Katedra národohospodářská (156)
Semestr: 2016/2017 zimní
od: 2016-09-01 do: 2017-02-05