Fakulta: [EKF](8)Ekonomická fakulta
(180) Ústav oceňování majetku (166)